CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIỂN XANH

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Methylene Chloride

  Methylene Chloride

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Dextrose Monohydrate (D-glucose)

  Dextrose Monohydrate (D-glucose)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  PAC

  PAC

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Lưu Huỳnh

  Lưu Huỳnh

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  KMnO4

  KMnO4

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Potassium Phosphat (KH2PO4)

  Potassium Phosphat (KH2PO4)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Acid Oxalic

  Acid Oxalic

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Glycerin (Glycerol)

  Glycerin (Glycerol)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Kẹp cốc

  Kẹp cốc

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Micropipet

  Micropipet

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Chân đế cọc (Eu)

  Chân đế cọc (Eu)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Ms Trang: 0973147360
  Đèn cồn inox

  Đèn cồn inox

  Model: BX

  Liên hệ

tpplabo
samchun
merck
scharlau
glassco
isolab
Shott
bomex
Marienfeld
Mr Duy 0984 731 035 Mr Luân 0982 743 809 Phone