CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIỂN XANH

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Methylene Chloride

  Methylene Chloride

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Dextrose Monohydrate (D-glucose)

  Dextrose Monohydrate (D-glucose)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  PAC

  PAC

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Lưu Huỳnh

  Lưu Huỳnh

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  KMnO4

  KMnO4

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Potassium Phosphat (KH2PO4)

  Potassium Phosphat (KH2PO4)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Acid Oxalic

  Acid Oxalic

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Glycerin (Glycerol)

  Glycerin (Glycerol)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  NaOH, CN

  NaOH, CN

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Micropipet 1 kênh, 8 kênh hàng Boeco - Đức
 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Kẹp cốc

  Kẹp cốc

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Micropipet

  Micropipet

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Chân đế cọc (Eu)

  Chân đế cọc (Eu)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Đèn cồn inox

  Đèn cồn inox

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Khẩu trang y tế

  Khẩu trang y tế

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Găng tay y tế Malaysia

  Găng tay y tế Malaysia

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio Enterococcus Agar

  ChromoBio Enterococcus Agar

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio Listeria

  ChromoBio Listeria

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio StrepB

  ChromoBio StrepB

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Egg Yolk

  Egg Yolk

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio Salmonella

  ChromoBio Salmonella

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio Enterococcus Broth

  ChromoBio Enterococcus Broth

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio UTI agar

  ChromoBio UTI agar

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio Staphylococcus Agar

  ChromoBio Staphylococcus Agar

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio MLGA

  ChromoBio MLGA

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  ChromoBio Coliform

  ChromoBio Coliform

  Model:

  Liên hệ

tpplabo
samchun
merck
scharlau
glassco
isolab
Shott
bomex
Marienfeld
Biolab
	 Carlo
Mr Duy 0984 731 035 Mr Luân 0982 743 809 Phone