Chính sách và quy định chung

1. Điều kiện Sử dụng

Khi truy cập Website của Chúng tôi, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào.  Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Mục đích của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Chúng tôi, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà Chúng tôi đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem: Chính sách về bảo mật thông tin

4. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Chúng tôi không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.

5. Liên kết từ Website khác

Chúng tôi không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của Chúng tôi

6. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Chúng tôi về sự phù hợp của sản phẩm với người mua. Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin hiển thị trên website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, chính xác, đầy đủ và đúng hạn.  Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng:  Chúng tôi, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc: (1) Sử dụng các thông tin trên website này; (2) các truy cập kết nối từ website này; (3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của Chúng tôi. Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Chúng tôi và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Chúng tôi và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:  (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;  (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên bản quyền như đã thể hiện trong phiên bản gốc; (3) Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của  Chúng tôi.

Thông tin liên quan

Mr Duy 0984 731 035 Mr Luân 0982 743 809 Phone