• Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Ống ly tâm 15mL - 50mL

  Ống ly tâm 15mL - 50mL

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Chai trung tính nâu

  Chai trung tính nâu

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Bình tam giác - cổ rộng

  Bình tam giác - cổ rộng

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Bình tam giác

  Bình tam giác

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Cốc

  Cốc

  Model:

  Liên hệ

Mr Duy 0984 731 035 Mr Luân 0982 743 809 Phone