• Zalo: Mr Duy: 0984731035 Mr Luân: 0982743809 Ms Trang: 0973147360
  Ống ly tâm 15mL - 50mL

  Ống ly tâm 15mL - 50mL

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Mr Luân: 0982743809 Ms Trang: 0973147360
  Chai trung tính nâu

  Chai trung tính nâu

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Mr Luân: 0982743809 Ms Trang: 0973147360
  Bình tam giác - cổ rộng

  Bình tam giác - cổ rộng

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Mr Luân: 0982743809 Ms Trang: 0973147360
  Bình tam giác

  Bình tam giác

  Model:

  Liên hệ

 • Zalo: Mr Duy: 0984731035 Mr Luân: 0982743809 Ms Trang: 0973147360
  Cốc

  Cốc

  Model:

  Liên hệ

Mr Duy 0984 731 035 Mr Luân 0982 743 809 Phone