• Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Chlorofom CHCL3

  Chlorofom CHCL3

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  potasium chloride (KCL)

  potasium chloride (KCL)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Boric acid (H3BO3)

  Boric acid (H3BO3)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Silicagel

  Silicagel

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Potassium chloride (KCL)

  Potassium chloride (KCL)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Sodium chloride (NaCL)

  Sodium chloride (NaCL)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Sodium hydroxide (NaOH)

  Sodium hydroxide (NaOH)

  Model: BX

  Liên hệ

 • Zalo: Ms Trang 0973147360 Ms Hiền 0366816166 Ms Thảo 0966328029
  Potassium sulfate (K2So4)

  Potassium sulfate (K2So4)

  Model: BX

  Liên hệ

Mr Duy 0984 731 035 Mr Luân 0982 743 809 Phone